пул активів

Пул активів, що складається з прав вимоги та інших майнових прав

Активи за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання, фізичними особами, іншими майновими правами за договорами врахування векселів, цінними паперами тощо