Оцінка для цілей оподаткування – досить новий вид діяльності як для оцінювачів, так і для клієнтів, який виділили в окремий напрям діяльності.

Сертифікат за напрямом «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» та спеціалізаціями в межах цього напряму видається з урахуванням вимог Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 — 2014 роки» суб’єкту оціночної діяльності — суб’єкту господарювання приватної форми власності, видом діяльності якого є оцінка майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), у разі, якщо у кваліфікаційних документах оцінювачів, які заявлені таким суб’єктом господарювання, що ініціює отримання сертифіката, зазначені відповідний напрям та спеціалізації у межах цього напряму.

Інформація про суб’єктів оціночної діяльності, що включені до Реєстру у розділ «Суб’єкти оціночної діяльності» за напрямом «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» та спеціалізаціями у його межах, відповідно до порядку взаємодії під час застосування оцінки для цілей оподаткування за окремими видами майна та майнових прав, що затверджується наказом Фонду, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та постановою Пенсійного фонду України, надсилається Фондом до Державної податкової служби України для включення інформації про таких суб’єктів оціночної діяльності до Переліку суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України, і таких, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації).

Наші оцінювачі, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності, відповідають необхідним вимогам:

  • мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до програм базової підготовки та свідоцтво про підвищення кваліфікації за напрямами, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача.

Суб’єкт оціночної діяльності вживає таких заходів:

  • визначає процедури — дії, які здійснює суб’єкт оціночної діяльності для забезпечення якості надання послуг;
  • визначає послідовність та взаємодію таких процедур;
  • визначає критерії результативності таких процедур;
  • забезпечує моніторинг та аналіз процедур.

У випадку будь-яких питань,  стосовно оцінки: майна, майнових прав, бізнесу і т.д. та необхідності замовити її проведення – телефонуйте 0503053692, або звертайтеся за ел. адресою: ver-tas2007@ukr.net