брокер ВерТас

Товарищество з обмеженою відповідальністю „ВЕР-ТАС” працює з січня 2008 р. у сфері надання оціночних послуг.

ТОВ «ВЕР-ТАС» є суб’єктом оціночної діяльності відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, що підтверджено Сертифікатом суб’єкта оціночної діяльності №347/16 від 28 квітня 2016р.

Дізнатися більше