пул активів

Пул активів, що складається з прав вимоги та інших майнових прав