Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)  на Prozorro.Продажі

Ринок землі – проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів.
Також, за виявлення бажання, продаж приватних земельних ділянок за допомогою земельних торгів.

Зміст сторінки:

1.Інструкція про земельні аукціони: КРОК ЗА КРОКОМ – ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСТІ.

2.Регламентування проведення аукціонів на сайті Верховної Ради України

3.Переліки земельних ділянок, які підлягають продажу/оренди на земельних торгах (сайт ДІЯ: https://data.gov.ua/)

4.Переважне право орендарів. Механізм реалізації

°

Нормативно-правові акти:

ЗЕМЕЛЬНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони
проект Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання підготовки та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)»

Продаж/оренда земельних ділянок з ВЕР-ТАС – це легко

Мала приватизація

Пошук майна

Для пошуку майна, яке Вас цікавить використовуйте зручні фільтри щодо виду, регіону розташування, ціни та іншого

Допомога менеджерів

Користуйтеся послугами наших менеджерів, які допоможуть із реєстрацією на майданчику, а також заощадять Ваш час та забезпечать ретельну підготовку і перевірку документів для участі в аукціоні

Юридичний супровід

Користуйтесь послугами наших менеджерів, які допоможуть по всім юридичним питанням участі в аукціонах

Форма власності земельних ділянок:
→ державна (обов’язкова до виконання в системі Prozorro.Продажі),
→ комунальна (обов’язкова до виконання в системі Prozorro.Продажі),
→ приватна (по власному рішенню).

Учасники (суб’єкти) відкритого ринку:

Організатор земельних торгів – державні, комунальні, приватні форми власності осіб на балансі/володінні якого знаходиться земельна ділянка.

Організатором земельних торгів є:

у разі продажу земельної ділянки – власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу;

у разі укладення договору оренди земельної ділянки – особа, яка відповідно до закону може виступати орендодавцем такої земельної ділянки;

у разі укладення договору суперфіцію або емфітевзису – власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, або особа, якій належить право емфітевзису, суперфіцію;

у разі виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”, – державний, приватний виконавець.

Учасник земельних торгів – це фізична або юридична особа, яка розмістила в електронній торговій системі документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зробила закриту цінову пропозицію і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, виставленою на земельних торгах.

Переможець (покупець) – це учасник, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі якщо ним зроблено щонайменше один крок торгів (крім випадку, встановленого абзацом третім частини п’ятої статті 138 цього Кодексу), у випадках, встановлених частиною сімнадцятою статті 137 цього Кодексу, – учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблено щонайменше один крок торгів, а в разі однакових цінових пропозицій – учасник, який подав раніше цінову пропозицію, за умови відсутності його відмови від очікування.

Суб’єкт переважного права – цн Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається.

Оператор електронного майданчика (електронний майданчик) – юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору про використання Електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2, укладеного з адміністратором ЕТС.

Адміністратор електронної торгової системи – Державне підприємство “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”, визначене постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року No 433 “Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торгової системи” відповідальним за забезпечення функціонування ЕТС – адміністратором ЕТС.
Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору.

1.Інструкція про земельні аукціони: КРОК ЗА КРОКОМ – ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСТІ (перейти до інструкції проведення торгів)

2. Регламентування проведення аукціонів на сайті Верховної Ради України (попередня інформація)

Закон передбачає наступні основні вимоги до торгів:

▞ Оренда та продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них здійснюється виключно на конкурентних засадах через електронний аукціон;
▞ Електронні аукціони проводяться в дворівневій електронній торговій системі;
▞ Застосовуються лише аукціони на підвищення ціни;
▞ З метою обмеження зриву аукціонів збільшується розмір гарантійного внеску:
▝ 30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки;
▝ 30 відсотків стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою.
▞ Особа, що має переважне право може здійснити викуп за максимальною ціною торгів. Процедура реалізації переважного права закріплена на рівні ЗКУ, на відміну від чинної редакції ЗКУ, а тому права орендарів більш захищені. 

Встановлення:
▞ стартової ціни продажу земельної ділянки державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки.
▞ стартового розміру річної орендної плати земель державної та комунальної власності не може бути меншим, ніж розмір орендної плати, визначений Податковим кодексом України, а щодо земельних ділянок державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення – не може бути меншим 7 відсотків її нормативної грошової оцінки.
▞ стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди орендаря

Додатково, також, в частині положень стосується законопроект 2194, який був прийнятий ВРУ раніше (26.02.2021). В ньому є деталі роботи по особливостям переважного права в землі.

Головна суть закону

Земельні торги будуть проводитись в єдиній електронній торговій системі Прозорро.Продажі у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет.
За їхніми результатами укладатимуть договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.

Що потрібно знати про електронні аукціони учасникам та організаторам?  

Земельні торги будуть проводитись відповідно до договору між організатором та оператором електронного майданчика, на зразок того,  як це зараз відбувається під час проведення аукціонів із малої приватизації, оренди державного і комунального майна тощо.

Документація, що готуєтсья для участі в земельних торгах кожним учасником аукціонів.
Стаття 137 ЗЕМЕЛЬНОГО  КОДЕКСУ  УКРАЇНИ. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів

пункт 7. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, подає через особистий кабінет в електронній торговій системі:

а) заяву про участь у земельних торгах, підписану кваліфікованим електронним підписом;

б) для юридичної особи – копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або копію документа про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчену згідно із законодавством держави його видачі, перекладену українською мовою (для юридичної особи – нерезидента), інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

для громадянина України, фізичної особи – підприємця – копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

для іноземних громадян та осіб без громадянства – інформацію про прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в державі, громадянином (підданим) якої є особа, копію документа, що посвідчує особу.

Копії зазначених документів засвідчуються кваліфікованим електронним підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах;

в) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків), а в разі проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення – документи, що підтверджують сплату таких платежів з рахунку особи, яка бажає взяти участь у торгах, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Представник фізичної чи юридичної особи також розміщує документи, що підтверджують його право діяти від імені учасника торгів.

Якщо земельні торги проводяться щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, особа, яка бажає взяти участь у таких торгах, подає через особистий кабінет в електронній торговій системі також документи, що підтверджують її відповідність вимогам статті 130 цього Кодексу. Перелік таких документів встановлює Кабінет Міністрів України.

Заява про участь у земельних торгах та додані до неї документи учасника можуть бути подані до закінчення кінцевого строку подання заяв про участь у земельних торгах, встановленого електронною торговою системою автоматично упродовж дня, що передує дню проведення земельних торгів, з урахуванням вимог, визначених Кабінетом Міністрів України.

 

Як здійснювати купівлю/взяти в оренду земельні ділянки:

✅ зареєструйтеcя на майданчику;

✅ знайдіть аукціон, що Вас цікавить;

✅ подайте заявку на участь в аукціоні;

✅ візьміть участь в аукціоні та надайте цінові пропозиції;

✅ станьте переможцем та підпишіть протокол;

✅ укладіть договір та оплатіть придбане майно.

3.Переліки земельних ділянок, які підлягають продажу/оренди на земельних торгах (сайт ДІЯ: https://data.gov.ua/) (перейти до переліків)

4.Переважне право орендарів. Механізм реалізації

1. Переважне право може бути тільки в орендаря. Ті, хто користуються землею на підставі договору емфітевзису чи іншого договору, не мають такого права.

2. Переважне право можна реалізувати лише якщо ділянка продається. Якщо вона відчужується даруванням, внесенням до статутного капіталу чи іншим способом, переважного права в орендаря немає.

3. Власник має зареєструвати у нотаріуса намір продати ділянку не пізніше ніж за 2 місяці до дня укладення договору купівлі-продажу землі. Проте, навіть без реєстрації наміру орендар сам може повідомити власника про те, що має намір викупити його ділянку.

4. Після реєстрації наміру власника продати, нотаріус зобов’язаний письмово повідомити про це орендаря.

5. Орендар може першочергово купити ділянку, якщо виплатить ціну, за якою вона продається. Тобто, власник може продати ділянку іншому покупцю, не орендарю, лише дорожче ціни, запропонованої орендарю.

6. Для реалізації переважного права орендар і власник повинні з’явитися до нотаріуса в дату і час, призначені для укладення договору. Якщо орендар не з’явиться до нотаріуса вчасно, вважатиметься, що він відмовився від свого переважного права.

▼ ▽⟱ ▼ ▽

 

▼ ▽⟱ ▼ ▽

Відповідно до пункту 79 Проекту постанови КМУ:
Розмір винагороди оператора електронного майданчика визначається у відсотках ціни продажу лота з урахуванням податку на додану вартість та становить 5 (п’ять) відсотків ціни продажу земельної ділянки (у разі продажу земельної ділянки чи прав емфітевзису, суперфіцію) або річної орендної плати.

Ваш персональний супровід:
телефони:
(044) 333-47-05,
(093) 306-09-66,
(093) 229-09-01
e-mail: ver-tas_kharkiv@ukr.net