1. Загальні положення

Справжня політика обробки персональних даних визначає порядок обробки персональних даних і міри по забезпеченню безпеки персональних даних, ТОВ “ВЕР-ТАС” (далі – Оператор), що робляться.

1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканість приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2. Справжня політика Оператора відносно обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до усієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https ://vertas.com.ua.

2. Основні поняття, використовувані в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка потрібна для уточнення персональних даних);

2.3. Веб-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https ://vertas.com.ua;

2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність даних персональних даних, що містяться у базах, і що забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;

2.5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб’єктові персональних даних;

2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витягання, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами організуючі і (чи) здійснюючі обробку персональних даних, а також визначальні цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначуваного Користувача веб-сайту https ://vertas.com.ua;

2.9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https ://vertas.com.ua;

2.10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

2.11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого круга осіб, у тому числі обнародування персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних яким-небудь іншим способом;

2.12. Трансгранична передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (чи) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача

3.1. Прізвище, ім’я, по батькові;

3.2. Електронна адреса;

3.3. Номери телефонів;

3.4. Рік, місяць, дата і місце народження;

3.5. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів “cookie”) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика і інших).

3.6. Вищеперелічені дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації і/або матеріалів, що містяться на веб-сайті.

4.2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти і послуги, спеціальні пропозиції і різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Операторові лист на адресу електронної пошти info@vertas.com.ua з позначкою “Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги і спеціальні пропозиції”.

4.3. Знеособлені дані Користувачів, збирані за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту і його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у разі їх заповнення і/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https ://vertas.com.ua. Заповнюючи відповідні форми і/або відправляючи свої персональні дані Операторові, Користувач виражає свою згоду з цією Політикою.

5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузеру Користувача (включено збереження файлів “cookie” і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі і інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному об’ємі вимог чинного законодавства в області захисту персональних даних.

6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає усі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом напряму Операторові повідомлення на адресу електронної пошти Оператора info@vertas.com.ua з позначкою “Актуалізація персональних даних”.

6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Операторові повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора info@vertas.com.ua з позначкою “Відгук згоди на обробку персональних даних”.

7. Трансгранична передача персональних даних

7.1. Оператор до початку здійснення трансграничної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2. Трансгранична передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають вищезгаданим вимогам, може здійснюватися тільки у разі наявності згоди у письмовій формі суб’єкта персональних даних на трансграничну передачу його персональних даних і/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

8. Завершальні положення

8.1. Користувач може отримати будь- які роз’яснення з питань, що цікавлять, стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти info@vertas.com.ua.

8.2. У цьому документі будуть відбиті будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://vertas.com.ua/pravove-rehulyuvannya/