Товариство з обмеженою відповідальністю „ВЕР-ТАС” працює з січня 2008 р. у сфері надання оціночних послуг.

ТОВ «ВЕР-ТАС» є суб’єктом оціночної діяльності відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, що підтверджено Сертифікатом суб’єкта оціночної діяльності №347/16 від 28 квітня 2016р. Компанія працює за наступними напрямками та спеціалізаціями:

Оцінка об’єктів у матеріальній формі включає:

1. Оцінку нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

2. Оцінку машин і обладнання;

3. Оцінку колісних транспортних засобів;

4. Оцінку рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність”.

Ми спеціалізуємося на оцінці для кредитних установ, корпоративних клієнтів, проте маємо значний досвід та професійно виконуємо оцінку майна у найрізноманітніших   випадках, у тому числі наступних:

 • при переоцінці основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
 • при відображенні вартості земельних поліпшень та права користування земельними поліпшеннями у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України;
 • при створенні, реорганізації, банкрутстві, ліквідації підприємств (господарських товариств);
 • при виділенні або визначенні частки майна у спільному майні;
 • при визначенні інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;
 • при визначенні вартості внесків учасників та засновників господарського товариства;
 • при приватизації та іншому відчуженні, оренді, обміні та страхуванні майна;
 • при відчуженні, заставі та страхуванні майна;
 • при оподаткуванні майна згідно з законом;
 • при визначенні збитків або розміру відшкодування.
 • для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;
 • для передачі нерухомості під заставу (кредитування);
 • для пред’явленні в суді, зокрема при розділі майна;
 • для переоформлення права власності при спадкуванні;
 • постановка основних засобів на баланс підприємства;
 • для підтвердження звичайної ціни товарів, робіт та послуг.

За період діяльності Товариства нашими партнерами стали підприємства: НАК “Надра України”, ДП НАК “Надра України” “Чернігівнафтогазгеологія”, ДП НАК “Надра України” “Кримгеологія”, Прилуцька нафтогазорозвідувальна експедиція, Відокремлений структурний підрозділ ДП НАК “Надра України” “Український геологічний науково-виробничий центр” “Проектний інститут “Укргеолбудтехпроект”, ДП “Південна залізниця”, ПАТ “Київенерго”, ТОВ “Чернігівбіоресурс”, ТОВ “Альфа-щит”,  ТОВ “ДЕМЕТРА-ВЕЛЕС”, ТОВ “НВП Технотерра”, ТОВ “Інтертелеком”,  ТОВ “ЕСКО-Північ”, ПрАТ “Київстар”,  ТОВ “ГЮЛЬ”, ТОВ “Орієнт Голд”, ВАТ “Балакліївське”, ТОВ “Торговий дім Полагросервіс”, Заворсклянська сільська рада, ВАТ “Полтавасівбудмеханізація”, ПП “Кібела”, ПНВП “Інтеравіасервіс”,  ТОВ “Лан”, ТОВ “Центр офіс”, ДП “Біаліт”, ПАТ “Полтавський турбомеханічний завод”, ПП “Полтавакапіталбуд”, ДП “Полтавнафтогазгеологія, ПП “Будоснова”, ДВАТ “Інформаційно-обчислювальний центр”, ВАТ ПУНУ “Агроспецмонтаж”,  ПМТЗ ВАТ “Полтаваелектро”, ДП “ПУГР” та багато інших.

У своїй роботі ми прагнемо до високого рівня взаємної довіри, дотримуємося норм ділової етики і при бажанні клієнта – принципи конфіденційності.

Бездоганна репутація нашого підприємства заснована на своєчасному виконанні своїх зобов’язань та індивідуальному підході до кожного.

У випадку будь-яких питань,  стосовно оцінки: майна, майнових прав, бізнесу і т.д. та необхідності замовити її проведення – телефонуйте 0503053692, або звертайтеся за ел. адресою: ver-tas2007@ukr.net