Активи неплатоспроможних банків

Запрошуємо учасників взяти участь у постійнодіючих відкритих електронних торгах з продажу майна (активів) неплатоспроможних банків, щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб України прийнято рішення про їх виведення з ринку.

Перед початком роботи на електронному торговому майданчику нашої компанії, ознайомтеся будь-ласка із:

Ознайомившись із наведеними вище документами та з метою початку роботи на ринку продажу банківських активів Вам необхідно пройти реєстрацію на електронному майданчику.

Звернуть увагу! Реєструючись на електронному майданчику Ви погоджуєтесь із правилами ринку, вимогами Регламенту та умовами Договору-приєднання.

З метою належної підготовки до роботи на ринку, роз’яснимо Вам деякі правила та вимоги:

Підготовка до проведення електронних торгів

1. Оголошення щодо проведення торгів публікується банком в електронній торговій системі  протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна). Банк має можливість редагування та друку сформованого оголошення до моменту його публікації в друкованих засобах масової інформації.

2. Інформація про предмет електронних торгів (лот) міститься у паспорті відкритих торгів (аукціону) та публічному паспорті активу (майна), оформлених відповідно до вимог Положення, які оприлюднюються на веб-сайтах Фонду,  банку та операторів.

Порядок проведення електронних торгів

1. Під час роботи в ЕТС, учасники своєчасно, відповідно до визначеного Регламентом ЕТС порядку, здійснюють дії для участі в електронних торгах через електронні майданчики.

2. Будь-яка закрита  цінова пропозиція учасника, належним чином спрямована через електронний майданчик до ЕТС в ході електронних торгів, вважається згодою із запропонованими умовами продажу лоту.

3. Для участі в електронних торгах користувач через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь шляхом заповнення екранної форми і завантаження електронних документів. Заява про участь в електронних торгах має містити закриту цінову пропозицію та подається до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні. До моменту закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь/ прийняття закритих цінових пропозицій, учасники мають право анулювати або внести до них зміни.

4. Користувач зобов’язаний сплатити гарантійний внесок для набуття статусу учасника.

5. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка. Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок оператора менш ніж за 1 (одну) годину до закінчення кінцевого строку прийняття закритих цінових пропозицій, не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування на рахунок оператора.

6. Якщо в момент закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заяви про участь/закритої цінової пропозицій або їх кількість менша 2 (двох), ЦБД автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулись», автоматично формує та оприлюднює відповідний протокол електронних торгів.

7. Якщо подано більше 1 (однієї) закритої цінової пропозиції, ЕТС активує модуль електронного аукціону. Всі користувачі мають можливість спостерігати  за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

8. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок  аукціону, ЕТС автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулися».

9. Оператори забезпечують доступ до електронного аукціону, предметом продажу на якому є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, виключно тим учасникам, які виконали вимоги пункту 5.9.8. Регламенту під час подання заяви про участь у відповідних електронних торгах.

10. У момент старту модуля електронного аукціону, на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається наступна інформація: номер електронного аукціону; стислий опис активу (майна); номер учасника в електронному аукціоні; кількість учасників; час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника.

Після моменту старту електронного аукціону ЕТС  робить паузу 5 (п’ять) хвилин і оголошує раунд.

11. Електронний аукціон є основним етапом процесу електронних торгів, в ході якого учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до Регламенту.

12. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які встановлені ЕТС.

13. Електронний аукціон складається з 3 (трьох) раундів, які проводяться за однаковими правилами. У кожному раунді учасники протягом 3 (трьох) хвилин, кожен в порядку від менших до більших цінових пропозицій, а при їх співпадінні – від пізніших до більш ранніх, мають право збільшити свою попередню цінову пропозицію не менш ніж на один крок аукціону. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом 3 (трьох) хвилин, цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі попередньої або закритої цінової пропозиції цього учасника. Розмір закритої цінової пропозиції може дорівнювати початковій ціні/початковій ціні реалізації лоту.

Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, ЕТС надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення,  але не нижче початкової ціни/початкової ціни реалізації, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не діяв протягом 3 (трьох) хвилин, по закінченню цього часу, ЕТС приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.

14. По завершенню раунду, ЕТС робить паузу 3 (три) хвилини і оголошує наступний раунд.

15. Договір за результатами проведення електронних торгів укладається між банком, якому належить актив (майно), та переможцем електронних торгів. Такий договір, після його підписання банком та переможцем  електронних торгів, опубліковується банком в ЕТС через свій особистий кабінет не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, та перебуває у публічному доступі. Цей строк може бути продовжений за рішенням комісії в порядку, встановленому пункту 5.10.7 Регламенту.

16. Переможець електронних торгів зобов’язаний:

  • підписати протокол електронних торгів протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем  його формування в ЦБД та надати його оператору, через електронний майданчик якого ним було подано цінову пропозицію;
 • укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.

Порядок визначення переможця електронних торгів активів / майна ФГВФО

1. Процес визначення переможця електронних торгів передбачає автоматичну оцінку ЦБД цінових  пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування відповідного протоколу електронних торгів, форми якого наведені в додатку 1, додатку 2 додатку 3 та додатку 4 (додаток 3 та додаток 4 формуються у випадку продажу активів (майна) декількох банків) до Регламенту.

2. Переможцем електронних торгів майна ФГВФО вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а у разі його дискваліфікації банком, відповідно до пункту 8.3 Регламенту, учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, у випадку надання ним згоди на очікування.

3. У випадку невиконання переможцем електронних торгів пунктів 5.9.8 та/або 7.28 Регламенту, банк, через особистий кабінет, дискваліфікує переможця електронних торгів. В такому випадку, ЦБД формує новий протокол електронних торгів з визначенням переможцем електронних торгів учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та надано попередню згоду на очікування відповідно до пункту 8.2 Регламенту.

4. Під час процесу «Оплачено. Очікується підписання договору» здійснюється підготовка та укладання договору між банком та переможцем електронних торгів, що є підтвердженням отримання банком повної оплати вартості лоту згідно з договором.

5. Під час процесу «Продаж завершений» відбувається публікація банком сканованої копії договору в ЕТС та присвоєння електронним торгам статусу завершених.

Як відбуваються аукціони системи ProZorro.Продажі (схематично)

  • Державний замовник розміщує оголошення про аукціон онлайн: ціна, назва предмету аукціону, опис лоту, вимоги до Покупців та початкову вартість. Детальна інформація для замовників
  • Покупець читає оголошення (або підписується на розсилку на одному з Майданчиків та отримує новини на імейл або мобільний телефон) та обирає цікаві для себе торги
  • Покупець через особистий кабінет подає свою пропозицію на торги. Брати участь у торгах можуть як юридичні, так і фізичні особи
  • Після завершення прийому пропозицій система розкриває лише ставки покупців і кожен з них може в інтерактивному режимі підвищити свою пропозицію (аукціон на підвищення ціни)
  • Після закінчення аукціону система розкриває всю інформацію про учасників та визначає переможця торгів за найвищою ціною
  • Переможець має підтвердити документально, що він відповідає вимогам Замовника та підписати протокол торгів
  • Переможець сплачує вартість активу, Замовник публікує договір в системі і торги набувають статус завершених

Інформація про оголошені торги ідентична на всіх Майданчиках, тому обирайте Майданчик за зручністю користування та якістю сервісу. Майданчики надають додаткові консультації Покупцям та допомагають взяти участь в Аукціонах.

Бажаємо успіхів!