Договір

Договір є публічним та його умови є однаковими та незмынними для всіх осіб. Умови Договору можуть бути прийняті будь-якою особою не інакше як шляхом приєднання до  запропонованого Договору в цілому. При цьому друга сторона Договору не може запропонувати свої умови договору. У зв’язку з цим, уважно прочитайте текст Договору.

Договір-оферта про надання послуг