Для керуючих
Початок роботи на майданчику

= для розміщення лотів на продаж арбітражний керуючий має укласти з оператором електронного майданчика договір про організацію проведення аукціонів та обов’язково пройти реєстрацію на платформі

Оголошення аукціону

= інформація про продаж майна та відповідний лот публікується на Prozorro через особистий кабінет арбітражного керуючого на майданчику;

= оголошення про проведення першого аукціону публікується протягом 20 днів з дати отримання згоди на продаж майна або визначення умов аукціону судом;

= строки оголошення аукціону:

  для лотів, аукціон за якими проводиться вперше:
 • з початковою ціною до 5 000 гривень — 10 календарних днів;
 • з початковою ціною від 5 000,01 до 1 000 000 гривень — 15 календарних днів;
 • з початковою ціною від 1 000 000,01 гривні — 20 календарних днів;
  для лотів, за яким проводиться повторний або другий повторний аукціон:
 • незалежно від початкової ціни лота – 10 календарних днів

Порядок прийняття заявок на участь в аукіоні

1) реєстрація учасника на майданчику;

2) прийняття від учасника заявки на участь в аукціоні та документів;

3) перевірка сплати учасником гарантійного внеску на рахунок майданчика;

4) допуск учасника до участі в аукціоні або відхилення заявки на участь

Порядок проведення аукціону

= учасники аукціону мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів;

= протягом одного раунду аукціону свою закриту цінову пропозицію можна підвищити один раз не менше ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону);

= протягом трьох хвилин у кожному раунді аукціону кожен учасник у порядку від менших до більших цінових пропозицій, має право зробити крок аукціону;

= у разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом трьох хвилин цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі його закритої цінової пропозиції для першого раунду або його попередньої цінової пропозиції для другого та третього раундів;

= переможцем аукціону вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону;

= у разі, коли для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного учасника, зазначений учасник вважається таким, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а лот продається такому учаснику за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни лота

Оформлення результатів аукціону

= інформація про результати аукціону відображається в сформованому протоколі про проведення аукціону;

= протокол про проведення аукціону формується системою та надсилається всім учасникам та замовнику аукціону;

= переможець аукціону роздруковує протокол із свого особистого кабінету, підписує його та передає оператору особисто або через представника чи надсилає засобами зв’язку на поштову адресу оператора протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення протоколу про проведення аукціону в системі;

= оператор підписує протокол, розміщує (опубліковує) його у системі та повертає переможцю аукціону особисто або через представника чи надсилає засобами зв’язку на поштову адресу переможця аукціону протягом п’яти календарних днів з дати отримання оператором підписаного переможцем аукціону протоколу

Дії переможця аукціону

= підписати протокол про проведення аукціону та надати його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення протоколу про проведення аукціону в електронній торговій системі;

= сплатити запропоновану ним ціну протягом 10 робочих днів з дати формування електронною торговою системою протоколу про проведення аукціону, що містить інформацію про результати аукціону;

= підписати акт про придбання майна на аукціоні із замовником аукціону не пізніше трьох робочих днів після повної сплати запропонованої ним ціни.

Визнання аукціону таким, що не відбувся

= якщо в момент закінчення кінцевого строку прийняття заявок на участь в аукціоні не подано жодної заявки (відсутності учасників аукціону);

= якщо на момент завершення періоду проведення торгів жодним з учасників не зроблено ставки;

= у разі ненадходження від переможця аукціону всієї належної суми на рахунок боржника у встановлені строки

Гарантійний внесок

= гарантійний внесок – грошова сума в розмірі 10 відсотків початкової ціни лота, зарахована на рахунок оператора авторизованого електронного майданчика;

= гарантійні внески учасників аукціону підлягають поверненню протягом трьох робочих днів з дати закінчення аукціону, крім визначених законодавством випадків;

= гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зменшений на розмір винагороди оператора авторизованого електронного майданчика, зараховується до ціни, що підлягає сплаті на рахунок боржника;

= гарантійний внесок не підлягає поверненню у разі, якщо аукціон закінчився без визначення переможця (крім випадків виявлення недоліків майна, не зазначених в оголошенні про проведення аукціону), а також переможцю аукціону, якщо він не виконав обов’язку щодо сплати ціни відповідно до вимог цього Кодексу. Такі гарантійні внески (за вирахуванням винагороди оператора авторизованого електронного майданчика з гарантійного внеску переможця) перераховуються боржнику у строк, передбачений частиною першою цієї статті

= оператор перераховує на рахунок боржника, зазначений в протоколі, гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зменшений на розмір винагороди такого оператора, протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення відомостей про сплату переможцем аукціону ціни в системі

Винагорода оператора

= винагорода оператора сплачується переможцем аукціону шляхом її вирахування оператором з гарантійного внеску;

= розмір винагороди оператора становить:

 • у разі, коли ціна продажу лота становить понад 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, — 2 відсотки ціни продажу;
 • у разі, коли ціна продажу лота становить від 500 до 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, — 3 відсотки ціни продажу;
 • у разі, коли ціна продажу лота становить від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, — 4 відсотки ціни продажу;
 • у разі, коли ціна продажу лота становить від двох до 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, — 4,5 відсотка ціни продажу;
 • у разі, коли ціна продажу лота становить до двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, — 5 відсотків ціни продажу;

= якщо суми гарантійного внеску недостатньо для сплати винагороди оператора – переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону додатково сплачує оператору суму коштів, якої не вистачає

Види аукціонів

= аукціон без можливості зниження початкової ціни – спосіб продажу майна боржника, за яким власником майна стає покупець, що запропонував за нього найвищу ціну в ході торгів аукціону або шляхом подання закритої цінової пропозиції;

= аукціон з можливістю зниження початкової ціни – спосіб продажу майна боржника, за яким початкова ціна лота покроково знижується в ході торгів аукціону, з подальшою можливістю додаткового подання цінових пропозицій