Додатковий аукціон з продажу необробленої деревини породи вільха, береза, заготівлі ІІІ кварталу 2020 року (24.07.2020)

Інформуємо Вас, що 24 липня 2020 року з 13.00 год. ТОВ «Вер-Тас» проводить аукціон з продажу необробленої деревини, яка використовується у фанерному виробництві, заготівлі (ресурсу) ІІІ кварталу 2020 року (порода: вільха, береза). Аукціон пройде у електронній формі з використанням електронної торгової системи.

Регламент підготовки до аукціону:

20 – 24 липня 2020 року (11:00) – період подачі заявок на купівлю.

Інформація для покупців щодо лотів, які запропоновані до продажу буде доступна у електронній торговій системі починаючи з 20 липня 2020 року.

Регламент проведення аукціону по областям:

з 13.00 до 13.20

Вінницьке ЛГ;

Іллінецьке ЛГ;

Хмільницьке ЛГ;

Ковельське ЛГ.

Увага!!! Крок аукціону становить 1% від вартості лоту

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ

У відповідності до п. 2.5 Регламенту!!!!!! для укладання договору та отримання доступу до ТС покупці повинні надати (засобами електронного зв’язку – скановані копії – п. 2.6. Регламенту) завірені (підпис керівника та печатка, печатка за наявності) копії:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

2) статутних (установчих) документів – для юридичної особи;

3) паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру – для фізичної особи – підприємця;

4) свідоцтва про взяття на облік платника податків;

5) довідку про банківські реквізити;

6) довідку за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал;

7) дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки деревообробного виробництва;

8) наказу (рішення) про призначення керівника – для юридичної особи;

9) інші документи, визначені організатором, які дозволяють ідентифікувати покупця як переробника деревини.

10) ДОГОВІР про надання доступу до електронної торгової системи!!!!!!! (подгрузить договор)

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА КУПІВЛЮ

Для участі в самому аукціоні учасник має подати заявку (подається засобами ТС) з документом, що підтверджує сплату гарантійного внеску. Крім того, після формування заявки на купівлю, учасник друкує її, підписує, сканує та разом з документами, що підтверджують сплату гарантійного та реєстраційного внеску, довідкою про обсяг фактично переробленої необробленої деревини за попередній період.

Після подачі заявки, просимо:

сплатити розмір гаранійного внеску, який складає 5 % (без ПДВ) від вартості заявлених до купівлі лотів, за наступними реквізитами: отримувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕР-ТАС»

код ЄДРПОУ: 35588329, місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 20

р/р UA793006140000026008000002398 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614

тел: 044 333 47 05, e-mail: support@vertas.com.ua, а також

сплатити розмір реєстраційного внеску, який складає 800 (вісімсот) грн., з урахуванням ПДВ, за подану заявку, за наступними реквізитами: отримувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕР-ТАС»

код ЄДРПОУ: 35588329, місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 20

р/р UA793006140000026008000002398 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614

тел: 044 333 47 05, e-mail: support@vertas.com.ua

Скановані платіжні документи, що підтверджують перерахування гарантійного та реєстраційного внесків, а також сканована копія підписаної заявки та довідкою про обсяг фактично переробленої необробленої деревини за попередній період необхідно направити на електронну адресу: support@vertas.com.ua. 

Гарантійний та реєстраційний внески на участь в аукціоні сплачуються учасниками аукціону – до 11 год. 00 хв. 24.07.2020 р.

Додаткову інформацію з питань проведення аукціону можна отримати за адресою: 61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 20, або за телефоном: тел: 044 333 47 05, e-mail: support@vertas.com.ua