Зміни до Регламенту ЕТС АТ “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” від 28.09.2023р.

Повідомляємо Вам, що 28 вересня 2023 року набрав чинності оновлений Регламент ЦБД2 з уточненнями щодо пунктів щодо:

1.1. пункт 9.2. Регламенту викласти в такій редакції: 

“9.2. За участь у електронному аукціоні після його завершення операторами стягуються реєстраційні внески учасників, що були сплачені ними при поданні заяви про участь в електронному аукціоні у наступному розмірі: 

1) у разі, коли стартова ціна лота/стартова орендна плата становить не більш як 20 тис. гривень, – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 

2) у разі, коли стартова ціна лота/стартова орендна плата становить не більш як 50 тис. гривень, – сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

3) у разі, коли стартова ціна лота/стартова орендна плата становить не більш як 200 тис. гривень, – двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

4) у разі, коли стартова ціна лота/стартова орендна плата становить не більш як 1 млн. гривень, – тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) у разі, коли стартова ціна лота/стартова орендна плата становить більш як 1 млн. гривень, – сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Фактичний розмір реєстраційного внеску зазначається в протоколі електронного аукціону. 

Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту публікації договору купівлі-продажу (договору, на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в ЕТС вираховує із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем електронного аукціону, плату за участь (винагороду) у розмірі, що становить 5 відсотків ціни продажу лоту (з урахуванням податку на додану вартість). 

У випадку невиконання переможцем дій, передбачених п.7.29 Регламенту ЕТС, плата за участь (винагорода) оператора становить 50 відсотків гарантійного внеску такого переможця. 

Фактичний розмір плати за участь (винагороди) зазначається в протоколі електронного аукціону. 

Якщо сума плати за участь (винагороди) оператора перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов’язаний провести повний розрахунок з оператором (здійснити доплату) після формування протоколу електронного аукціону, але до моменту публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в ЕТС. 

З суми винагороди оператором електронного майданчика, через якого подано найвищу цінову пропозицію, перераховується плата на розвиток ЕТС на рахунок адміністратора відповідно до умов договору про використання ЕТС. 

Залишок винагороди оператора після вирахування плати на розвиток ЕТС, розподіляється наступним чином: 

– 90 (дев’яносто) відсотків від залишку суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, 10 (десять) відсотків від залишку суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого заведена інформація про відповідний лот в ЕТС. Розрахунки між операторами щодо розподілу залишку винагороди здійснюються не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право) відповідного лоту в ЕТС; 

– у випадку невиконання переможцем дій, передбачених п.7.29 Регламенту ЕТС, 100 відсотків від залишку суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію.” 

1.2. пункт 9.9. Регламенту викласти в такій редакції: 

“9.9. У випадку невиконання переможцем дій, передбачених п.7.29 Регламенту ЕТС, сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю електронного аукціону та перераховується оператором, через якого надано найвищу

цінову пропозицію (за вирахуванням винагороди оператора в розмірі 50 відсотків суми гарантійного внеску), на рахунок організатора протягом 3 (трьох) робочих днів з дня наступного за днем закінчення строків, встановлених для здійснення таких дій.” 

1.3. пункт 10.3. Регламенту викласти в такій редакції: 

“10.3. У випадку проведення електронних аукціонів з оренди майна (активів) плата за участь (винагорода) оператора становить 5 (п’ять) відсотків річної орендної плати за результатами електронного аукціону та вираховується оператором в порядку та строки, передбачені пунктом 9.2 цього Регламенту. 

У випадку якщо строк (термін) дії договору складає менше 12 місяців, плата за участь (винагорода) оператора становить 5 (п’ять) відсотків від фактичної ціни договору (встановленої за результатами аукціону) за повний строк (термін) дії такого договору. 

У випадку невиконання переможцем дій, передбачених п.7.29 Регламенту ЕТС, плата за участь (винагорода) оператора становить 50 відсотків гарантійного внеску такого переможця. 

З суми винагороди оператором електронного майданчика, через якого подано найвищу цінову пропозицію, перераховується плата на розвиток ЕТС на рахунок адміністратора відповідно до умов договору про використання ЕТС. 

Залишок винагороди оператора після вирахування плати на розвиток ЕТС розподіляється таким чином: 

● в електронних аукціонах з оренди майна, організатором у яких є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 100 відсотків від залишку суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію 

● у випадку невиконання переможцем дій, передбачених п.7.29. Регламенту ЕТС, 100 відсотків від залишку суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію; 

● у всіх інших випадках 90 (дев’яносто) відсотків від залишку суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, 10 (десять) відсотків від залишку суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого заведена інформація про відповідний лот в ЕТС. Розрахунки між операторами щодо розподілу залишку винагороди здійснюються не пізніше 10 робочих днів з моменту опублікування договору оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право) відповідного лоту в ЕТС.” 

1.4. пункт 11.3. Регламенту викласти в такій редакції: 

“11.3. Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в ЕТС, вираховує із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем

електронного аукціону, плату за участь (винагороду), у розмірі, що становить (з урахуванням податку на додану вартість): 

1) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 64 000 000,01 гривень включно – 2,5 відсотка ціни продажу лоту; 

2) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 4 000 000,01 гривень включно до 64 000 000,00 гривень включно – 3 відсотка ціни продажу лоту; 

3) у разі, коли ціна продажу лоту становить до 4 000 000,00 гривень включно – 5 відсотків ціни продажу лоту. 

У випадку невиконання переможцем дій, передбачених п.7.29. Регламенту ЕТС, плата за участь (винагорода) оператора становить 50 відсотків гарантійного внеску такого переможця. 

Якщо сума винагороди оператора електронного майданчика перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов’язаний провести повний розрахунок з майданчиком до моменту присвоєння електронному аукціону статусу “Аукціон завершений”. 

З суми винагороди оператором електронного майданчика, через якого подано найвищу цінову пропозицію, перераховується плата на розвиток ЕТС на рахунок адміністратора відповідно до умов договору про використання ЕТС. 

Залишок винагороди оператора після вирахування плати на розвиток ЕТС розподіляється таким чином: 

– 50% від залишку суми винагороди отримує оператор електронного майданчика, через якого подано найвищу цінову пропозицію, 50% від залишку суми винагороди отримує оператор електронного майданчика, через якого було опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону в ЕТС. Розрахунки між операторами щодо розподілу залишку винагороди здійснюються не пізніше 10 робочих днів з моменту опублікування договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право) відповідного лоту в ЕТС; 

– у випадку невиконання переможцем дій, передбачених п.7.29 Регламенту ЕТС, 100 відсотків від залишку суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію. 

У разі визнання торгів такими, що не відбулися (крім випадку невиконання переможцем дій, передбачених п.7.29 Регламенту ЕТС) або відміни торгів до моменту укладення договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право), оператором електронного майданчика повертається плата за участь учаснику.” 

1.5. доповнити Розділ 11 пунктом 11.5. такого змісту: 

“11.5. У випадку невиконання переможцем електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права організаторів приватної форми власності дій, передбачених п.7.29 Регламенту ЕТС, сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю електронного аукціону та перераховується

оператором, через якого надано найвищу цінову пропозицію (за вирахуванням винагороди оператора в розмірі 50 відсотків суми гарантійного внеску), на рахунок організатора протягом 3 (трьох) робочих днів з дня наступного за днем закінчення строків, встановлених для здійснення таких дій.” 

1.6. пункт 13.4. Регламенту виключити. 

1.7. у зв’язку із виключенням пункту 13.4. Регламенту пункти 13.5. – 13.8. Регламенту вважати пунктами 13.4. – 13.7. відповідно. 

1.8. пункт 13.7. Регламенту викласти в такій редакції: 

“13.7. Залишок винагороди оператора у наступних типах майна/активів, після вирахування плати на розвиток ЕТС, розподіляється наступним чином: 

13.7.1. в електронних аукціонах з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та електронних аукціонах з відчуження об’єктів державної власності, що проводяться згідно Порядку відчуження об’єктів державної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 року №803 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 884), в електронних аукціонах з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури згідно порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 р. № 1191, в електронних аукціонах з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) згідно порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1479, в електронних аукціонах з продажу бурштину з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України згідно порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 653 – 100 відсотків від залишку суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію; 

13.7.2. у митних аукціонах та редукціонах, що проводяться згідно Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. №1050, – 30 відсотків від залишку суми винагороди отримує оператор, який розмістив оголошення про проведення такого електронного аукціону, 70 відсотків отримує оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію; 

13.7.3. в електронних аукціонах із продажу необробленої деревини в порядку, передбаченому підпунктом 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1178 (інші електронні аукціони) – 20 відсотків від залишку суми винагороди отримує оператор, який розмістив оголошення про проведення такого електронного аукціону, 80 відсотків отримує оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію;

13.7.4. У випадку проведення електронних аукціонів з розподілу квоти підтримки для стимулювання виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газу, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції), що проводяться згідно Порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 року №1175, розмір та порядок сплати винагороди операторам авторизованих електронних майданчиків визначається згідно такого Порядку, при цьому – 100 відсотків розміру винагороди визначеного відповідно до вимог Порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію.” 

Відповідний Наказ було розміщено на офіційному сайті ДП “Прозорро.Продажі” 28.09.2022р. – посилання

Переглянути діючий Регламент ЕТС – перехід: https://docs.google.com/document/d/1iQ4lTWf3XLeNQZXZMj2fKqh6ADs9bHhqKCIB-HmdfyE/edit

Деталі щодо умов продажу/оренди та повний перелік об’єктів доступні на сайті 
>>>https://trades.vertas.com.ua/procedures/index<<<

По всім питанням проведення аукціону можна отримати відповіді у спеціаліста майданчика за телефном: (093) 229-09-01