В системі опубліковано перший санкційний лот у процедурі малої приватизації

Деталі за телефоном: (093) 229-09-01 (Людмила Давигора – проєктний керівник)

Посилання на лот – https://trades.vertas.com.ua/uk/smallPrivatization-english/procedures/view?id=SPE001-UA-20240508-33407

ФДМУ виставило на продаж Державний пакет акцій розміром 100,0000 % статутного капіталу ПрАТ «ПЕНТОПАК»
Стартова ціна: 203 745 790,00грн
Дата проведення аукціону: 31.05.2024

Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ «ПЕНТОПАК» у кількості
48 000 штук акцій, що становить 100,0000% статутного капіталу товариства.

Статутний капітал Товариства поділений на 48 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 237,50 гривень.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2024  –  193 особи.

Основним видом економічної діяльності за КВЕД: 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас.

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг)  за період  2021 р. – І квартал 2024 року –
665 200 тис. грн, в  тому числі експортної – 257 425 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: Оболонка ковбасна (пакувальна), оболонка сосискова (пакувальна), термоусадковий рукав, термоусадковий пакет, в тому числі експортної: оболонка ковбасна (пакувальна), оболонка сосискова (пакувальна), термоусадковий рукав, термоусадковий пакет.

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «ПЕНТОПАК» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно довимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» у разі зміни власника чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року, якщо сторони не домовилися про інше.

Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних) коштів. У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів переможець аукціону повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті 8 цього Закону.

Об’єкт приватизації, що є пакетом цінних паперів, може бути придбаний професійним учасником ринків капіталу, який діє в інтересах свого клієнта. У такому разі покупець повинен також подати інформацію про клієнта, в інтересах якого він діє, в обсязі, передбаченому Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна України» для покупця, а також копію договору із клієнтом.

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «ПЕНТОПАК» повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі.

Право власності на придбаний пакет акцій переходить до покупця після укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації та з моменту зарахування пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця у депозитарній установі.

Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця не раніше дати отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, якщо отримання такого дозволу вимагається законом.

Умови продажу:

«Покупець державного пакета акцій у кількості 48 000 штук акцій, що становить 100,0000 % статутного капіталу ПрАТ «ПЕНТОПАК», від дати переходу права власності зобов’язаний забезпечити:

– погашення протягом шести місяців заборгованості ПрАТ «ПЕНТОПАК» із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на пакет акцій (у разі наявності такої заборгованості);

– недопущення звільнення працівників ПрАТ «ПЕНТОПАК»  з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців».