Зміни до Регламенту ЕТС ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” від 18.05.2022р.

Повідомляємо Вам, що 18 травня 2022 року набрав чинності оновлений Регламент ЦБД2 з уточненнями щодо пунктів:

1.1. Абзац п’ятий пункту 9.2. Регламенту викласти в такій редакції:

“1) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 64 000 000,01 грн включно – 1,5 відсотка ціни продажу лоту; 

2) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 4 000 000,01 гривень включно до 64 000 000,00 гривень включно – 3 відсотка ціни продажу лоту; 

3) у разі, коли ціна продажу лоту становить до 4 000 000,00 гривень включно – 5 відсотків ціни продажу лоту.” 

1.2. Пункт 10.2. Регламенту викласти в такій редакції: 

“10.2. Оголошення про оренду майна обов’язково повинно містити: 

1) інформацію про номер лота та електронного аукціону, орендодавця (власника майна та/або балансоутримувача такого майна, який надає майно в оренду);

2) порядок оформлення участі в електронних аукціонах з оренди майна, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення; 3) кінцевий термін прийняття заяв про участь в електронних аукціонах з оренди майна; 

4) відомості про майно (об’єкт оренди), його склад, опис технічного стану та основних технічних характеристик об’єкту оренди; 

5) місцезнаходження майна (об’єкту оренди) та його фактична адреса, його фотографічні зображення у кількості не менш ніж 4 шт.; 

6) стартовий розмір орендної плати за рік (місяць) грн./міс. та/або стартовий розмір орендної плати за рік грн/кв.м. (без ПДВ), умови її індексації (за необхідності); 7) термін, на який укладається договір оренди; 

8) істотні умови договору оренди майна або проект відповідного договору оренди майна; 

9) термін (строк), на який орендар може бути звільнений від внесення орендної плати (у разі необхідності); 

10) крок електронного аукціону; 

11) розмір гарантійного внеску; 

12) розмір реєстраційного внеску; 

13) реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи (майно) / право; 

14) вимоги організатора до потенційного орендаря (у випадку, якщо такі вимоги, ставляться організатором) та перелік документів, які повинні надаватись потенційними орендарями. 

В оголошенні про оренду майна може зазначатися додаткова інформація, визначена організатором.” 

1.3. Абзац другий пункту 11.3. Регламенту викласти в такій редакції:

“1) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 64 000 000,01 грн включно – 1,5 відсотка ціни продажу лоту; 

2) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 4 000 000,01 гривень включно до 64 000 000,00 гривень включно – 3 відсотка ціни продажу лоту; 

3) у разі, коли ціна продажу лоту становить до 4 000 000,00 гривень включно – 5 відсотків ціни продажу лоту.” 

1.4. Абзац другий пункту 13.7. Регламенту викласти в такій редакції:

“1) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 64 000 000,01 грн включно – 1,5 відсотка ціни продажу лоту; 

2) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 4 000 000,01 гривень включно до 64 000 000,00 гривень включно – 3 відсотка ціни продажу лоту; 

3) у разі, коли ціна продажу лоту становить до 4 000 000,00 гривень включно – 5 відсотків ціни продажу лоту.” 

1.5. Пункт 14.2. Регламенту викласти в такій редакції:

“14.2. Особливості проведення благодійних електронних аукціонів в ЕТС: організатором благодійного електронного аукціону є адміністратор, якщо інше не передбачено в оголошенні про проведення аукціону; 

лот не перебуває у власності або володінні адміністратора, права на лот передаються власником лота на підставі договору, угоди або іншої домовленості безпосередньо переможцю аукціону; 

строк між публікацією оголошення про благодійний електронний аукціон в ЕТС визначається організатором; 

заяви на участь в благодійному аукціоні подаються учасниками в ЕТС через організатора, якщо інше не передбачено в оголошенні про проведення аукціону; 

потенційні покупці не сплачують гарантійні та реєстраційні внески для участі в благодійному електронному аукціоні, якщо інше не визначено організатором в оголошенні про проведення такого аукціону; 

максимальна кількість учасників визначається організатором; 

порядок проведення благодійних електронних аукціонів визначається в оголошенні. Інші положення цього Регламенту щодо порядку проведення електронних аукціонів не застосовуються до благодійних електронних аукціонів, якщо інше не визначено в оголошенні про проведення таких аукціонів.”

Відповідний Наказ було розміщено на офіційному сайті ДП “Прозорро.Продажі” 10.05.2022р. – посилання

Переглянути діючий Регламент ЕТС – перехід: https://docs.google.com/document/d/1iQ4lTWf3XLeNQZXZMj2fKqh6ADs9bHhqKCIB-HmdfyE/edit

По всім питанням проведення аукціону можна отримати відповіді у спеціаліста майданчика за телефона: (093) 22-90-901