Зміни до Регламенту ЕТС ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” від 04.04.2022р.

Повідомляємо Вам, що 04 квітня 2022 року набрав чинності оновлений Регламент ЦБД2 з уточненнями щодо пунктів:

Пункт 6.2. Регламенту викласти в такій редакції:

“6.2. Оголошення щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права публікується організатором в ЕТС не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів (у період дії воєнного стану – таке оголошення може опубліковуватися за процедурою продажу майна (активів)/передачі права не пізніше, ніж за 2 календарних дні), а для лотів з продажу необробленої деревини не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення аукціону та обов’язково повинно містити:”;

Розділ Регламенту “Особливості проведення благодійних електронних аукціонів” вважати Розділом “14” та викласти в такій редакції:

14. Особливості проведення благодійних електронних аукціонів

14.1. Електронний аукціон може бути проведений в ЕТС з метою збору коштів для здійснення благодійної діяльності або для перерахування коштів благодійним чи

іншим громадським формуванням, діяльність яких спрямована на забезпечення соціальних або інших потреб (благодійний електронний аукціон)

14.2. Особливості проведення благодійних електронних аукціонів в ЕТС: організатором благодійного електронного аукціону є адміністратор;

лот не перебуває у власності або володінні адміністратора, права на лот передаються власником лота на підставі договору, угоди або іншої домовленості безпосередньо переможцю аукціону;

строк між публікацією оголошення про благодійний електронний аукціон в ЕТС визначається організатором;

заяви на участь в благодійному аукціоні подаються учасниками в ЕТС через організатора;

потенційні покупці не сплачують гарантійні та реєстраційні внески для участі в благодійному електронному аукціоні;

максимальна кількість учасників визначається організатором;

порядок проведення благодійних електронних аукціонів визначається в оголошенні.

Інші положення цього Регламенту щодо порядку проведення електронних аукціонів не застосовуються до благодійних електронних аукціонів, якщо інше не визначено в оголошенні про проведення таких аукціонів.”

1.3. Доповнити Регламент розділом 15 “Особливості проведення електронних аукціонів у період дії воєнного стану” в такій редакції:

15. Особливості проведення електронних аукціонів у період дії воєнного стану

15.1. Для участі в електронних аукціонах у період дії воєнного стану, користувач через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь шляхом заповнення екранної форми і завантаження електронних копій документів. Перелік документів, необхідних для участі у такому електронному аукціоні, визначається організатором аукціону в оголошенні про його проведення.

15.2. Оголошення про проведення електронного аукціону у період дії воєнного стану публікується організатором в ЕТС не раніше ніж за 2 (два) календарних дні та не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати проведення такого аукціону (дня завершення прийняття закритих цінових пропозиції за лот).

15.3. При проведенні електронного аукціону у період дії воєнного стану необхідність укладання/підписання протоколу такого електронного аукціону та його опублікування в ЕТС, укладання/підписання договору за результатами аукціону та його опублікування в ЕТС визначається організатором у оголошенні.

Якщо організатор визначив в оголошенні про проведення електронного аукціону необхідність підписання та публікації протоколу та/або договору електронного аукціону, то протокол та/або договір підписується переможцем та організатором такого електронного аукціону.

Договір підписується переможцем та організатором протягом 3 (трьох) робочих днів після формування ЕТС протоколу такого електронного аукціону, якщо інший строк не визначено організатором у оголошенні про проведення аукціону.

Підписаний переможцем та організатором протокол такого аукціону та/або договір за результатами такого аукціону публікується організатором через особистий кабінет у строк (термін) до присвоєння статусу електронного аукціону “Аукціон завершений” відповідно до вимог цього Регламенту.

Протокол електронного аукціону та/або договір у період дії воєнного стану може бути підписаний (затверджений) з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Якщо організатором не визначено в оголошенні про проведення електронного аукціону необхідність підписання та публікації протоколу електронного аукціону, такий електронний протокол формується ЕТС у день завершення прийняття закритих цінових пропозиції за лот.

15.4. Переможцем електронного аукціону у період дії воєнного стану вважається учасник, що подав найвищу закриту цінову пропозицію за лот, а у разі його дискваліфікації відповідно до пункту 8.3. Регламенту ЕТС – учасник з наступною по величині закритою ціновою пропозицією, а при однакових закритих цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, без обмеження щодо кількості таких учасників та з урахуванням вимог цього Розділу Регламенту ЕТС.

Організатор електронного аукціону має право дискваліфікувати переможця електронного аукціону протягом 3-х робочих днів з дня, наступного за днем формування ЕТС протоколу електронного аукціону. Такий строк може бути продовжено за обґрунтованим рішенням організатора, яке підлягає опублікуванню в ЕТС не пізніше наступного дня з дня його прийняття.

Учасники електронного аукціону у період дії воєнного стану не можуть відмовитись від очікування при кваліфікації переможця відповідно до цього Регламенту.

15.5. Гарантійний внесок для участі в електронному аукціоні у період дії воєнного стану визначається організатором та не може становити менше ніж 1 % від стартової ціни лота.

Плата за участь (винагорода оператора через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію) становить 1 % ціни продажу лоту.

При проведенні електронного аукціону у період дії воєнного стану реєстраційний внесок, передбачений вимогами цього Регламенту, не сплачується.

15.6 Після оприлюднення оголошення про проведення електронного аукціону у період дії воєнного стану організатор має право вносити зміни в таке оголошення, передбачені вимогами цього Регламенту, виключно протягом 3-х годин після його оприлюднення.

15.7. Інші положення цього Регламенту застосовуються до електронних аукціонів у період дії воєнного стану у частині, що не суперечить цьому розділу.”

Розділи Регламенту “Порядок зберігання документів, відомостей та інформації” та “Порядок внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС” вважати розділом 16 та 17 відповідно.

Розділ Регламенту “Порядок зберігання документів, відомостей та інформації” доповнити пунктом 16.7 у наступній редакції:

“16.7. Адміністратор ЕТС має право у період дії воєнного стану (або інших форс-мажорних обставин) з метою суспільної безпеки обмежувати у публічному доступі електронні копії документів, завантажених на сторінці електронного аукціону, на підставі та з урахуванням вимог чинного законодавства.”

Відповідний Наказ було розміщено на офіційному сайті ДП “Прозорро.Продажі” 31.03.2022р. – посилання

Переглянути діючий Регламент ЕТС – перехід: https://docs.google.com/document/d/1iQ4lTWf3XLeNQZXZMj2fKqh6ADs9bHhqKCIB-HmdfyE/edit

По всім питанням проведення аукціону можна отримати відповіді у спеціаліста майданчика за телефонами:

(093) 306-09-66