Зміни до Регламенту ЕТС ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” від 15.08.2022р.

Повідомляємо Вам, що 15 серпня 2022 року набрав чинності оновлений Регламент ЦБД2 з уточненнями щодо пунктів щодо включення фізичних осіб в перелік організаторів, які можуть оголошувати торги з продажу та оренди в ЕТС “Прозорро.Продажі:

Внесені зміни стосуються умов щодо організації та проведення аукціонів ФГВФО з оренди, які проводяться по Регламенту ЦБД-2 (пункт 10.12), а також обов’язкового внесення реквізитів банківських рахунків користувачів у форматі IBAN (пункти 6.2.1 та 7.9 та 10.2).

1.1. пункт 6.2.1. Регламенту викласти в такій редакції: 

“6.2.1. Оголошення щодо продажу майна/передачі права: 
1) інформацію про власника майна (активів) та/або балансоутримувача такого майна, який здійснює продаж майна (активів) або особа, що уповноважена передати право; 
2) дату електронного аукціону, умови та порядок оформлення участі в електронному аукціоні, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення; 
3) кінцевий термін прийняття заяв про участь в електронному аукціоні, визначений з урахуванням вимог пунктів 7.6, 12.5 Регламенту ЕТС ;
4) відомості про майно/право, його склад, характеристики, опис за родовими чи індивідуальними ознаками;
5) місцезнаходження майна, його фотографічні зображення (за наявності); 6) стартову ціну лота; 
7) істотні умови купівлі-продажу майна (активів)/передачі права або проект відповідного договору купівлі-продажу майна (активів)/передачі права; 
8) крок електронного аукціону; 
9) розмір гарантійного та реєстраційного внесків; 
10) вимоги організатора до потенційного покупця/набувача права (у випадку, якщо такі вимоги, ставляться організатором) та перелік документів, які повинні надаватись потенційними покупцями/набувачами права; 
11) інформацію щодо реквізитів організатора для сплати коштів, а саме найменування отримувача, ідентифікатор отримувача (код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; реєстраційний номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та номер банківського рахунку у форматі IBAN. 

В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена організатором. 

Оголошення щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права не повинно містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. 

Організатор не може витребовувати у потенційних покупців/набувачів права/переможця аукціону документи або їх копії, які дублюють інформацію, яка знаходиться та/або завантажена в ЕТС (наприклад, цінові пропозиції, пропозиції, запевнення щодо купівлі лоту).” 

1.2. пункт 7.9. Регламенту викласти в такій редакції: 

“7.9. Користувач зобов’язаний сплатити гарантійний та реєстраційний внески для набуття статусу учасника. Учасник має право подати закриту цінову пропозицію до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій. 

Користувач при поданні заяви про участь зобов’язаний зазначити інформацію щодо реквізитів для сплати коштів, а саме – найменування отримувача, ідентифікатор отримувача (код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; реєстраційний номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та номер банківського рахунку у форматі IBAN. 

У випадку внесення організатором змін до оголошення, а саме – до стартової ціни лота у сторону збільшення, користувач зобов’язаний здійснити доплату гарантійного внеску для набуття статусу учасника.” 

1.3. підпункт 13 пункту 10.2. Регламенту викласти в такій редакції:

“13) реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи (майно) / право, в тому числі найменування отримувача, ідентифікатор отримувача (код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; реєстраційний номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та номер банківського рахунку у форматі IBAN;” 

1.4. доповнити Регламент пунктом 10.12. наступного змісту: 

“10.12 У випадку проведення електронних аукціонів з оренди майна, організатором у яких є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, плата за участь (винагорода) оператора становить 3 (три) відсотки річної орендної плати (у випадку проведення відповідного електронного аукціону з оренди, якщо строк дії договору складає 12 і більше місяців) або фактичної ціни договору, встановленої за результатами аукціону, за повний строк дії такого договору (у випадку проведення відповідного електронного аукціону з оренди, якщо строк дії договору складає менше 12 місяців) та вираховується оператором в порядку та строки, передбачені пунктом 9.2 цього Регламенту. 

У період дії воєнного стану в Україні у випадку проведення електронних аукціонів з оренди майна, організатором у яких є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, якщо організатором в оголошенні про проведення електронного аукціону не визначено необхідність підписання та публікації протоколу електронного аукціону, такий електронний протокол формується в ЕТС після моменту завершення електронного аукціону (день визначення переможця електронного аукціону) відповідно до вимог Регламенту ЕТС, публікація протоколу такого електронного аукціону з підписами організатора торгів, оператора та переможця аукціону, визначеного вимогами Регламенту ЕТС, не здійснюється. У такому разі організатором торгів завантажується в ЕТС інформація про торги, сформована за результатами проведення такого електронного аукціону (протокол електронного аукціону без підписів). 

У період дії воєнного стану в Україні у випадку проведення електронних аукціонів з оренди майна, організатором у яких є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, гарантійний внесок для участі в електронному аукціоні становить 3 (три) відсотки стартової річної орендної плати, зазначеної в оголошені (у випадку проведення відповідного електронного аукціону з оренди, якщо строк дії договору складає 12 і більше місяців) або стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення аукціону, за повний строк дії такого договору (у випадку проведення відповідного електронного аукціону з оренди, якщо строк дії договору складає менше 12 місяців), а реєстраційний внесок, передбачений вимогами цього Регламенту, не сплачується.”

Відповідний Наказ було розміщено на офіційному сайті ДП “Прозорро.Продажі” 03.08.2022р. – посилання

Переглянути діючий Регламент ЕТС – перехід: https://docs.google.com/document/d/1iQ4lTWf3XLeNQZXZMj2fKqh6ADs9bHhqKCIB-HmdfyE/edit

Деталі щодо умов оренди та повний перелік об’єктів доступні на сайті 
>>>https://trades.vertas.com.ua/procedures/index<<<

По всім питанням проведення аукціону можна отримати відповіді у спеціаліста майданчика за телефона: (093) 22-90-901