Зміни до Регламенту ЕТС ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” від 10.06.2022р.

Повідомляємо Вам, що 10 червня 2022 року набрав чинності оновлений Регламент ЦБД2 з уточненнями щодо пунктів щодо включення фізичних осіб в перелік організаторів, які можуть оголошувати торги з продажу та оренди в ЕТС “Прозорро.Продажі:

1.1. Абзац двадцять четвертий пункту 1.1. Регламенту викласти в такій редакції: 
організатор аукціону (організатор) – юридична особа (приватної або публічної форми власності), а також фізична особа, у тому числі, але не виключно, фізична особа-підприємець (яка є власником майна (активів) та/або має визначені відповідно до законодавства повноваження надавати таке майно (актив) в оренду/здійснювати продаж майна (активів) або здійснювати передачу права, яким вона наділена, через ЕТС).” 

1.2. Пункт 11.1 Регламенту викласти в такій редакції: 
“11.1. Організаторами приватної форми власності є юридичні особи та/або суб’єкти господарювання – організатори електронних аукціонів в ЕТС, у яких фізичні особи або юридичні особи приватної форми власності володіють часткою (акціями,паями) у розмірі 50 і більше відсотків у статутному капіталі таких суб’єктів господарювання, Організаторами приватної форми власності можуть бути фізичні особи, у тому числі, але не виключно, фізичні особи-підприємці, що є власниками майна (активу) та/або мають визначені відповідно до законодавства повноваження надавати в оренду, здійснювати продаж майна (активу) або здійснювати передачу права, що виставляються на електронний аукціон.” 

1.3. Пункт 11.2 Регламенту викласти в такій редакції: 
“11.2. Мінімальний розмір стартової ціни лота, що виставляється: 
● на електронний аукціон з продажу майна (активів) фізичною особою, у тому числі, фізичною особою-підприємцем, як організатором приватної форми власності, становить 100 тис. гривень. 
● на електронний аукціон з надання в оренду майна (активів)/передачі права фізичною особою, у тому числі, фізичною особою-підприємцем, як організатором приватної форми власності, становить 10 тис. гривень на місяць. 

Оголошення щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права, що публікується фізичною особою, у тому числі, фізичною особою-підприємцем як організатором приватної форми власності, додатково повинно містити: 
документ, що підтверджує право власності та/або право розпорядження організатором електронного аукціону щодо майна, яке є лотом відповідного аукціону; 
підтвердження організатора електронного аукціону про відсутність встановлених законом обтяжень (обмежень) на лот, а також відсутність заборон на його відчуження. 
Вимоги цього пункту Регламенту ЕТС щодо мінімального розміру стартової ціни лота не розповсюджуються на аукціони із продажу або передачі в користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис) земельних ділянок (земельних торгів).” 

1.4. Пункт 13.7 Регламенту викласти в такій редакції: 
“13.7 У випадку проведення електронних аукціонів з продажу майна АТ КБ «ПРИВАТБАНК» плата за участь (винагорода), яка підлягатиме сплаті учасником, у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та учасником у наступному розмірі (з урахуванням податку на додану вартість): 
1) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 64 000 000,01 грн включно – 1,5 відсотка від ціни продажу лоту; 
2) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 4 000 000,01 гривень включно до 64 000 000,00 гривень включно – від 1,5 відсотка до 3 відсотків від ціни продажу лоту;
3) у разі, коли ціна продажу лоту становить до 4 000 000,00 гривень включно – від 1,5 відсотка до 4,5 відсотків від ціни продажу лоту. 

Розмір плати на розвиток ЕТС, що сплачується на користь адміністратора при проведенні електронних аукціонів з продажу майна АТ КБ «ПРИВАТБАНК» розраховується від максимального розміру плати за участь (винагороди) щодо кожного типу ціни продажу лоту, зазначеного в підпунктах попереднього абзацу цього пункту.” 

1.5. Пункт 15.2 Регламенту викласти в такій редакції: 
“15.2. Оголошення про проведення електронного аукціону у період дії воєнного стану публікується організатором в ЕТС не раніше ніж за 2 (два) календарних дні та не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати проведення такого аукціону (дня завершення прийняття закритих цінових пропозиції за лот). 

Оголошення про проведення електронного аукціону у період дії воєнного стану обов’язково має містити інформацію про проведення таких торгів згідно з цим Розділом Регламенту ЕТС. ”

Відповідний Наказ було розміщено на офіційному сайті ДП “Прозорро.Продажі” 10.06.2022р. – посилання

Переглянути діючий Регламент ЕТС – перехід: https://docs.google.com/document/d/1iQ4lTWf3XLeNQZXZMj2fKqh6ADs9bHhqKCIB-HmdfyE/edit

Деталі щодо умов оренди та повний перелік об’єктів доступні на сайті https://trades.vertas.com.ua/procedures/index

По всім питанням проведення аукціону можна отримати відповіді у спеціаліста майданчика за телефона: (093) 22-90-901